Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stichting GeWoon staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd en zijn er een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Onderstaand treft u de gegevens aan die volgens de nieuwe voorwaarden openbaar gemaakt moeten worden op onze internetsite.

Naam van de instelling en postadres

Stichting GeWoon

Joan Maetsuyckerstraat 145

2593 ZG  Den Haag

Internet: http://www.stichtinggewoon.nl

E-mail: info@stichtinggewoon.nl

Kamer van Koophandel: 27184789

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

Het RSIN nummer van Stichting GeWoon is 808392360.

Bestuurders

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Zie oprichtingsakte Artikel 5, lid 7.)

Financiële verantwoording

In onderstaande tabel treft u de financiële verantwoording van Stichting GeWoon over de laatste drie jaren aan.

JaarBalansResultatenrekeningToelichting
2020Balans 2020Resultatenrekening 2020Volgt z.s.m.
2019Balans 2019Resultatenrekening 2019Volgt z.s.m.
2018Balans 2018Resultatenrekening 2018Volgt z.s.m.

Beleidsplan en doelstelling

Het in oktober 2014 bijgewerkte beleidsplan van Stichting GeWoon treft u hieronder aan.

Visie woongroep GeWoon 2014

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Onderstaand treft u de verslagen aan van de activiteiten welke tussen 2017 en 2019 hebben plaatsgevonden.

Verslag activiteiten GeWoon 2020

Verslag activiteiten GeWoon 2019

Verslag activiteiten GeWoon 2018

  • No labels