Child pages
  • Geschiedenis
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Even een stukje geschiedenis.

De ouders zijn sinds 1993 op zoek geweest naar een andere woonoplossing voor hun kinderen. Op 30 november 1999 richtten zij de Stichting "GeWOON" op: Gehandicapten Wonen Overigens Ook Normaal. Primaire doelstelling van de Stichting was te komen tot een vorm van zo zelfstandig mogelijk samenwonen voor hun zes jong volwassen kinderen.

Vanaf half juni 2000 vormen deze jongeren een woongroep. Niets bijzonders. Maar toch ook niet helemaal gewoon. Zij zijn namelijk alle zes verstandelijk gehandicapt. En verstandelijk gehandicapten wonen over het algemeen niet zelfstandig.

In onze samenleving is het gebruikelijk om bijzondere mensen - stokoude mensen, mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap, of mensen die op een andere manier afwijken van de geldende normen - buiten de maatschappij te plaatsen in verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten, of opvanghuizen.

Dat is praktisch. En overzichtelijk. En, onder ons gezegd en gezwegen, in veel gevallen ook wel makkelijk. Natuurlijk, in sommige gevallen kán het niet anders. Ouders van zeer zwaar gehandicapten kunnen vaak de zorg voor hun kinderen eenvoudigweg niet op zich nemen. En dan moeten we heel blij zijn dat de samenleving in opvang kan voorzien. Jongeren met een handicap die niet zo zwaar is dat zij uit huis hoeven worden geplaatst, maar toch te zwaar om helemaal alleen op eigen benen te staan zijn vaak tot op hoge leeftijd aangewezen op hun ouderlijk huis, waardoor zij ten opzichte van hun leeftijdgenoten altijd in een uitzonderingspositie verkeren. Zo zag de toekomst eruit voor Martijn, Esther, Sepha, Eduard, Nina en Ruud.