Child pages
  • Hoe is de begeleiding geregeld
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoe is de begeleiding geregeld ???

Na wat heen en weer gezoek zijn we terecht gekomen bij IPSE. Dit is het Latijnse begrip voor "Zelf". Deze Zorgaanbieder zorgt dat er op gezette tijden begeleiders aanwezig zijn in het huis. De begeleiders zijn per dag 4 uren aanwezig. Deze begeleiders hebben tot doel de woongroep te helpen in de dagelijkse beslommeringen en verder het doen van de boodschappen en maken van het avondeten.

Het aantal begeleiders komt op 5. Verder wordt zo nu en dan los van IPSE een pedagoge ingeschakeld. Zij heeft ondermeer een profielschets per bewoner opgesteld. Dit geschiedde door het afleggen van interviews met de bewoner die bijgestaan werden door mensen die zijzelf uitkozen. Dit waren onder andere broers, zussen, ouders, vrienden en/of vriendinnen. Zie verder ook Wat is een profielschets... ?

Verder zijn er nog schoonmakers in dienst van IPSE die voor een paar uur in de week het grotere werk binnen het huishouden doen.

Dit alles wordt bekostigd door het PGB (Persoons Gebonden Budget)

  • No labels