Child pages
  • Hoe is de financiering geregeld
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoe is de financiering geregeld ???

De financiering valt eigenlijk in twee groepen uiteen. Er is een financiering voor de zorg in de vorm van een PGB. Zie hiervoor Wat is PGB ?* *Verder zijn er omtrent de woning voorziening diverse bronnen aangeschreven. Zo hebben we diverse fondsen en overige stichtingen bereid gevonden om donaties te doen. Met dit geld hebben we de inrichting betaald. Dit betekent niet dat we klaar zijn. We zullen dit jaar en de komende jaren een beroep blijven doen op financiële steun. 

Voor de verbouwing van de woning hebben we als stichting een lening moeten sluiten. De ABN-AMRO bank bleek voor ons de enige geldverstrekker te zijn. Overige geldverstrekkers wilden niet met ons in zee gaan omdat wij geen of bijna geen eigen middelen hadden als stichting.  De lening bedraagt  een flink stuk boven de ton. Om de rentelasten zo veel mogelijk te beperken, hebben de ouders elk een gift van een paar duizend gulden gedaan. Verder hebben alle ouders zich verbonden om elke maand ten behoeve van de lening  fl 200,00 te storten. 

Verder worden er giften ontvangen van vrienden, kennissen, familie en geïnteresseerden.

  • No labels