Child pages
  • Verslag activiteiten GeWoon 2020
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In het verslagjaar 2020 heeft de stichting haar statutaire taken uitgevoerd t.w. het verschaffen en onderhouden van de woonvoorziening voor verstandelijk beperkte bewoners; hieronder vallen diverse administratieve taken zoals het voldoen van rekeningen en de maandelijkse inning en betaling van huur inclusief onkosten.
Wat betreft het onderhoud is te melden dat er reparaties zijn geweest aan de (heden)douche en dat de toiletzittingen zijn vervangen. Tevens is er via de stichting een nieuwe waterkoker en een pannenset aangeschaft.

Na diverse malen klachten over de kwaliteit van schoonmaakservice is per 1 maart een nieuw schoonmaakbedrijf (fa. Balans) de werkzaamheden gestart. Er is regelmatig contact geweest met de verhuurder/beheerder over storingen onder meer van de huisbel (naamplaatjes met “St. Gewoon”) en de stadsverwarming (lekkages). Aan de “dameskant” is een nieuwe verwarmingsketel geplaatst.
Met zorgverlener Ipse de Bruggen te Nootdorp was regelmatig overleg over de begeleidingstaken t.a.v. de gemeenschappelijke ruimte in de woonvoorziening en zijn afspraken gemaakt omtrent corona-maatregelen.

Het bestuur heeft in 2020 drie keer (zoom)vergaderd, waaronder op 12 mei met de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners (daarbij zijn de jaarstukken over 2019 goedgekeurd). Penningmeester en secretaris hebben diverse administratieve werkzaamheden verricht; ook dit jaar zijn de sponsors schriftelijk bedankt voor hun jaarlijkse bijdrage.

  • No labels