Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vraag en Antwoord

Inhoudsopgave

Wat is PGB?
Hoe is de begeleiding geregeld?
Wat is een profielschets?
Wat is de indicatiecommissie?
Hoe is de financiering geregeld?
Zijn er regelingen met zorgaanbieders?