Child pages
  • Wat is PGB
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wat is PGB ???

Wat is PGB ?
PGB staat voor Persoons Gebonden Budget.

In 1996 is het Persoons Gebonden Budget (PGB) ingesteld. Doel van deze nieuwe vorm van AWBZ-geld is het terugdringen van de wachtlijsten binnen de reguliere instellingen voor gehandicapten en het verruimen van de autonomie en keuzemogelijkheden van de cliënt. Ouders, familieleden of andere vertegenwoordigers van de cliënt kunnen het PGB aanvragen bij de Indicatie Commissie. Deze onafhankelijke organisatie brengt een advies uit aan het Zorgkantoor. Aan de hand daarvan beslist het Zorgkantoor of de cliënt het budget krijgt. Het geld moet worden beheerd door de aanvrager. Er komt veel administratie bij kijken. Er zijn zeven soorten budgetten die uiteenlopen van 5000 tot 77.000 gulden op jaarbasis. Hoeveel de cliënt krijgt, is gerelateerd aan de ernst van zijn handicap en zijn zorgvraag. Heeft iemand voldoende aan een paar uur zorg per dag of is er 24-uurs zorg nodig? De zorg kan worden ingekocht, maar er zijn ook familieleden die de gehandicapte zelf verzorgen en het PGB als salaris gebruiken. Het geld mag alleen worden gebruikt voor zorg en niet voor het huren of verbouwen van een woning. Daarvoor kan in sommige gevallen geld via de Wet Voorzieningen Gehandicapten worden aangewend.

  • No labels