Child pages
  • Sponsors

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bedankt!

Giften

Sinds 2001 is onze stichting een feit met geweldige resultaten. Het opzetten van de stichting en het realiseren van mooie dingen is niet op een zondagmiddag bedacht en zeker niet binnen diezelfde middag uitgevoerd. Nee, dit is alleen mogelijk geweest door de inzet en doorzettingsvermogen van diverse mensen. Hieronder kunnen ook enkele vrienden en familieleden worden genoemd die voor de financiële basis hebben gezorgd. Daarnaast bedanken we ook alle familieleden, vrienden, kennissen, collega's en bedrijven die door hun financiele ondersteuning de stichting en dus de bewoners (!) geweldig hebben geholpen. Voor de ondersteuning in de komende jaren zoeken we vrienden die GeWOON financieel willen blijven steunen. Wilt u ons ook in de
toekomst helpen, steun ons dan, bijvoorbeeld
met een regelmatige gift. U kunt een deel
daarvan via de Belastingdienst weer terug te
krijgen. Afhankelijk van het inkomen kan dit
oplopen tot 52 procent. Het meest eenvoudig
is zelf uw bank tot wederopzegging een vast
maandelijks bedrag over te laten maken op
ABN AMRO bank 59.09.91.959 van
Stichting GeWOON in Den Haag.
Theo Geelen, penningmeester van GeWOON,
kan u meer informatie geven over de verschillende belastingvoordelen bij eenmalige
of meervoudige donaties of bij nalatenschappen.
E-mail: tgeelen@stichtinggewoon.nl

Sponsors

         Kostenloze licentie van Atlassian Confluence Community License.
.................................................................................................................................
     

...