Child pages
  • Sponsors

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Plaatje van Confluence licentie verwijderd (verwarrend, onbetekenend)

...

Hieronder kunnen ook enkele vrienden en familieleden worden genoemd die voor de financiële basis hebben gezorgd. Daarnaast bedanken we ook alle familieleden, vrienden, kennissen, collega's en bedrijven die door hun financiele ondersteuning de stichting en dus de bewoners (!) geweldig hebben geholpen.

Center
Image Removed

Atlassian Confluence licentie