Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Beleidsplan 2022-2024 toegevoegd

...

Beleidsplan en doelstelling

Het in oktober 2014 april 2022 bijgewerkte beleidsplan van Stichting GeWoon treft u hieronder aan.

Visie woongroep GeWoon 2014Stichting GeWoon Beleidsplan 2022-2024

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

...