Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Sectie woonruimte gezocht verwijderd.

...

Panel
bgColor#FFFFFF
borderwith1
titleBGColor#B0C4DE
borderStylesolid
titleInleiding

Welkom op de homepage van Stichting GeWoon. Middels deze website proberen wij als stichting andere ouders, familieleden, vrienden en kennissen van verstandelijk gehandicapten informatie te verschaffen over het opzetten en beheren van een gemeenschappelijke woonruimte. Ook voor instanties die nauw betrokken zijn met verstandelijk gehandicapten is deze informatiebron bedoeld.


Center
Section
Column
width33%
Panel
bgColor#E0FFFF
borderwith1
titleBGColor#B0C4DE
borderStylesolid
titleWoonruimte Gezocht!

View file
nameProfiel Stichting GeWoon 20170606 v2.pdf
height250

Sinds 2000 wonen we met ons zessen met veel plezier samen in een woongroep maar na 17 jaar willen we nu echt wat meer eigen ruimte en privacy.

Zie onze flyer (PDF) om te kijken waar we naar op zoek zijn.

Groetjes Ruud, Sepha, Nina, Eduard, Martijn en Esther!.Panel
bgColor#FFFFFF
borderwith1
titleBGColor#B0C4DE
borderStylesolid
titleANBI

Stichting GeWoon staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd en zijn er een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Op de volgende pagina treft u de gegevens aan die volgens de nieuwe voorwaarden openbaar gemaakt moeten worden op onze internetsite: ANBI gegevens Stichting GeWoon

...