Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width33%


Panel
bgColor#FFFFFF
borderwith1
titleBGColor#B0C4DE
borderStylesolid
titleDonaties en Sponsoren
Include Page
Sponsors
SponsorsColumn
width33%


Panel
bgColor#FFFFFF
borderwith1
titleBGColor#B0C4DE
borderStylesolid
titleHoe kunt u helpen

Voor de ondersteuning in de komende jaren zoeken we vrienden die GeWoon financieel willen blijven steunen. Wilt u ons ook in de toekomst helpen, steun ons dan, bijvoorbeeld met een regelmatige gift. U kunt een deel daarvan via de belastingdienst weer terug krijgen, afhankelijk van het inkomen kan dit oplopen tot 52 procent. Het meest eenvoudig is uw bank tot wederopzegging een vast maandelijks bedrag over te laten maken op IBAN rekeningnummer

NL09 INGB 0007 8419 20 t.n.v. Stichting GeWoon te Den Haag.

Uiteraard zijn eenmalige giften ook zéér welkom!

Iwan van Rienen, De penningmeester van GeWoon , kan u meer informatie geven over de verschillende belastingvoordelen bij eenmalige of meervoudige donaties of bij nalatenschappen.

E-mail: penningmeester@stichtinggewoon.nl...