Child pages
  • Geschiedenis

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Typo fixed

Even een stukje geschiedenis.

De ouders zijn sinds 1993 op zoek geweest naar een andere woonoplossing voor hun kinderen. Op 30 november 1999 richtten zij de Stichting "GeWOON" op: Gehandicapten Wonen Overigens Ook Normaal. Primaire doelstelling van de Stichting was te komen tot een vorm van zo zelfstandig mogelijk samenwonen voor hun zes jong volwassen kinderen.

...