Child pages
  • Inlichtingen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Corrected links that should have been relative instead of absolute.

Inlichtingen

Stichting GeWOON - contactpersonen:

info@stichtinggewoon.nl

Gerard van Rienen, voorzitter
Joop Pronk, secretaris
Theo Geelen, penningmeester

Voor het werven van particuliere steun heeft de Stichting een vriendenclub in het leven geroepen onder de naam 'GeWOONtegetrouw'.

Het is ongelofelijk belangrijk dat jonge mensen die op een of andere manier niet voor de volle honderd procent binnen de geijkte patronen passen toch een volwaardige plaats in de maatschappij kunnen bezetten. Daarom verdient een initiatief als dit alle steun.

Bankrekeningnummer Vriendenclub 'GeWOONtegetrouw':

56.09.91.959 ABN AMRO
t.n.v. Stichting GeWOON, Den Haag.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27184789

OVERIGE INSTANTIES

FvO

Federatie van Ouderverenigingen, samenwerkingsverband van vijf landelijke verenigingen van mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en verwanten

Helpende Handen

Vereniging Gehandicaptenzorg
van de Gereformeerde Gemeenten

Dit Koningskind

Vereniging van gereformeerde mensen met een
handicap, hun ouders en vrienden

Philadelphia

Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een
verstandelijk handicap, hun ouders, familie en vrienden

VOGG

Vereniging van ouders en verwanten van mensen
met een verstandelijke handicap

WOI

Werkverband van Ouder- en Familieverenigingen in
Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap