.panelMacro, .panel {
max-width: 98%;
}


Welkom op de homepage van Stichting GeWoon. Middels deze website proberen wij als stichting andere ouders, familieleden, vrienden en kennissen van verstandelijk gehandicapten informatie te verschaffen over het opzetten en beheren van een gemeenschappelijke woonruimte. Ook voor instanties die nauw betrokken zijn met verstandelijk gehandicapten is deze informatiebron bedoeld.
Stichting GeWoon staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd en zijn er een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Op de volgende pagina treft u de gegevens aan die volgens de nieuwe voorwaarden openbaar gemaakt moeten worden op onze internetsite: ANBI gegevens Stichting GeWoon
.
Sinds het ontstaan van de stichting zijn er situaties geweest die in het nieuws zijn geweest. Hieronder een overzichtje. Door op de link te drukken komt u op desbetreffende pagina terecht:

Voor de ondersteuning in de komende jaren zoeken we vrienden die GeWoon financieel willen blijven steunen. Wilt u ons ook in de toekomst helpen, steun ons dan, bijvoorbeeld met een regelmatige gift. U kunt een deel daarvan via de belastingdienst weer terug krijgen, afhankelijk van het inkomen kan dit oplopen tot 52 procent. Het meest eenvoudig is uw bank tot wederopzegging een vast maandelijks bedrag over te laten maken op IBAN rekeningnummer

NL09 INGB 0007 8419 20 t.n.v. Stichting GeWoon te Den Haag.

Uiteraard zijn eenmalige giften ook zéér welkom!

Iwan van Rienen, penningmeester van GeWoon, kan u meer informatie geven over de verschillende belastingvoordelen bij eenmalige of meervoudige donaties of bij nalatenschappen.

E-mail: penningmeester@stichtinggewoon.nl