Vraag en Antwoord

Inhoudsopgave

Wat is PGB?
Hoe is de begeleiding geregeld?
Wat is een profielschets?
Wat is de indicatiecommissie?
Hoe is de financiering geregeld?
Zijn er regelingen met zorgaanbieders?